ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

(Ιδρυτής: Δημήτριος Κωττάκης – 1965)
Dr. ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
Πανεπιστημίου 39 - Αθήνα Τ.Κ. 105 64