ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

(Ιδρυτής: Δημήτριος Κωττάκης – 1965)
Dr. ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
Ασκληπιού 3 - Αθήνα Τ.Κ. 106 79

 • _field_data['nid']['entity']->title; ?>

  _field_data['nid']['entity']->body['und'][0]['value']; ?>

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κωττάκης Κωνσταντίνος
Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος

 • Καθηγητής Δικαστικής Γραφολογίας / Γραφοπαθολογίας, της S.F.G. (Scuola Forense di Grafologia) (Δικαστική Σχολή Γραφολογίας που λειτουργεί με την έγκριση και υπό τον έλεγχο της Γενικής Εισαγγελίας Εφετών της Νάπολης Ιταλίας).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του Ιstituto Superiore di Grafologia - Roma (Ανώτερο Ινστιτούτο Γραφολογίας της Ρώμης - Prof. Alberto Bravo).
 • Εγγεγραμμένος στους πίνακες πραγματογνωμόνων - Δικαστικών Γραφολόγων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, Πειραιώς και λοιπών Δικαστηρίων της Ελλάδος.
 • Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικών Γραφολόγων - Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ.)
 • Μέλος της Ένωσης Δικαστικών Γραφολόγων Ιταλίας (A.GRA.GI.)
 • Μέλος του Διεθνούς Κέντρου Ιατρικής Γραφολογίας - Ρώμη (Centro Internazionale di Grafologia Medica, prof. Vincenzo Tarantino).
 • Μέλος της Ιταλικής Γραφολογικής Ένωσης (A.G.I. - Associazione Grafologica Italiana).
 • Δικαστική Γραφολογία στο Πανεπιστήμιο "Carlo Bo", Urbino Ιταλίας.
 • Εξειδίκευση στη Δικαστική Γραφολογία επί θεμάτων γραφοκινητικής στην Ανώτερη Σχολή Γραφολογικών Σπουδών της Ρώμης, prof. Alberto Bravo.
 • Πρακτική άσκηση στο γραφείο του καθηγητή prof. Pacifico Cristofanelli, Δικαστικού Γραφολόγου και καθηγητή του Πανεπιστημίου Urbino Ιταλίας.
 • Πρακτική άσκηση στο Επιστημονικό Κέντρο Γραφολογικών Ερευνών που ιδρύθηκε το έτος 1965 από τον Δικαστικό Γραφολόγο Δημήτριο Κωνσταντίνου Κωττάκη.
 • Universita degli Studi di Perugia: Farmacia - Piano di Studi Farmaco Tossicologico.
 • Απόφοιτος της Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.

 

Εισηγητης σε συνεδρια

Image Title

2017: Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας της Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ. (Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων - Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων), Αθήνα, Ελλάδα

Έναρξη εργασιών συνεδρίου, χαιρετισμός από τον Κωνσταντίνο Κωττάκη με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικών Γραφολόγων.

Image Title

2017: Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας της Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ. (Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων - Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων), Αθήνα, Ελλάδα

Ομιλία με θέμα "Η διαχρονικότητα των προσωποπαγών γραφολογικών χαρακτηριστικών - γραφολογική και γραφοπαθολογική προσέγγιση"

Image Title

2017: ΧΙΙΙ Convegno Nazionale dell' Istituto Superiore di Grafologia - Roma

(13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ - ΙΤΑΛΙΑ

Ομιλία με θέμα "Πλαστή διαθήκη με τη μέθοδο της ελεύθερης απομίμησης"

Image Title

2017: Congresso di Grafologia Giudiziaria A.GRA.GI. - Agerola (Na), Italy

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΟΛΟΓΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ - A.GRA.GI - S.F.G., ΑΤΖΕΡΟΛΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Ομιλία με θέμα "Η γραφολογική εξέταση των υπογραφών"

Image Title

2017: XIX Congresso nazionale di Grafologia της Ένωσης Δικαστικών Γραφολόγων Ιταλίας (A.GRA.GI. - S.F.G.)

(19ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΟΛΟΓΩΝ - A.GRA.GI, ΝΑΠΟΛΗ, ΙΤΑΛΙΑ)

Ομιλία με θέμα "Πλαστογραφία - ηθελημένη αλλοίωση"

Image Title

2016: XVIII Congresso di Grafologia Giudiziaria

(17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΑΠΟΛΗ - ΙΤΑΛΙΑ)

Ομιλία με θέμα "Ο εντοπισμός του πλαστογράφου: γραφή και υπογραφές".

Image Title

2016: ΧΙΙ Convegno Nazionale dell' Istituto Superiore di Grafologia - Roma

(12ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ - ΙΤΑΛΙΑ)

Ομιλία με θέμα "Ταυτοποίηση του πλαστογράφου: Από την αμφιβολία στη βεβαιότητα".

Image Title

2015: ΧΙ Convegno Nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(11ο EΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ – ΙΤΑΛΙΑ)

Ομιλία με θέμα "Αντίθετα συμπεράσματα στις γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες".

Image Title

2015 : XVI Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria -European Consensus Graphologist: metodi a confronto

(16o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΟΛΟΓΩΝ - Α.GRA.GI. - FEDERGRAF. - ΝΑΠΟΛΗ, ΙΤΑΛΙΑ)

Ομιλία με θέμα "H καθοριστική σημασία του συγκριτικού υλικού όταν διερευνώνται υπογραφές που παρουσιάζουν ευρύ πλαίσιο πολυμορφίας ή σημαντική μορφολογική εξέλιξη στον χρόνο".

Image Title

2014 : X Convegno nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(10ο Εθνικο Συνεδριο του Ανωτερου Ινστιτουτου Γραφολογιας της Ρωμης - Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Απομίμηση από επαγγελματία πλαστογράφο"

Image Title

2013 : XV Convegno nazionale di Grafologia Giudiziaria – A.Gra.Gi. –FederGraf - Napoli

(15ο Εθνικο Συνεδριο Δικαστικης Γραφολογιας της ενωσης Δικαστικων Γραφολογων - Α.Gra.Gi. - FederGraf. - Ναπολη, Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Η γραφολογική αξιολόγηση των ορθογραφικών λαθών στην εξέταση των επίδικων εγγράφων"

Image Title

2013 : IX Convegno nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(9ο Εθνικο Συνεδριο του Ανωτερου Ινστιτουτου Γραφολογιας της Ρωμης - Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Η παρουσία ορθογραφικών και γλωσσολογικών λαθών στις υπό έλεγχο διαθήκες και η ορθή αξιολόγηση αυτών στη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη (επιστημονική προσέγγιση σε επίπεδο γραφοπαθολογίας)"

Image Title

2012 : VII Convegno nazionale dell’ Istituto di Grafologia Forence – Mesagne-Brindisi

(7ο Εθνικο Συνεδριο του Ινστιτουτου Δικαστικης Γραφολογιας – Μπριντεζι, Ιταλια)

Ομιλία με θέμα " Η αναζήτηση των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών γραφής κατά τη λήψη του δείγματος γραφής"

Image Title

2012 : VIII Convegno nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(8ο Εθνικο Συνεδριο του Ανωτερου Ινστιτουτου Γραφολογιας της Ρωμης - Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Εξατομικευμένοι τρόποι υπογραφής: Από την απλή πολυμορφία έως το γραφολογικά παράδοξο"

Image Title

2011 : VII Convegno nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(7ο Εθνικο Συνεδριο του Ανωτερου Ινστιτουτου Γραφολογιας της Ρωμης - Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Περιπτώσεις αμφίβολης ερμηνείας των γραφολογικών ευρημάτων"

Image Title

2010 : VI Convegno nazionale dell’ Istituto Superiore di Grafologia – Roma

(6ο Εθνικο Συνεδριο του Ανωτερου Ινστιτουτου Γραφολογιας της Ρωμης - Ιταλια)

Ομιλία με θέμα "Στα όρια της ατομικότητας της γραφικής πολυμορφίας"

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – WORKSHOPS

2015 Ρώμη - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο με θέμα «Η γραφοπαθολογία στο πλαίσιο της γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης».

2014 Ρώμη / Δεκέμβριος - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο με θέμα «Η εφαρμογή της γραφολογίας στην εγκληματολογία και στις νευρολογικές και ψυχιατρικές ασθένειες».

2014 Ρώμη / Μάρτιος - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο με θέμα «Διαταραχές της κίνησης στη γραφή: θέματα γραφοπαθολογίας στη Δικαστική Γραφολογία – Γεροντική άνοια – Alzheimer – Δικαιοπρακτική ικανότητα»

2013 Ρώμη - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο με θέμα «Διαταραχές της κίνησης στη γραφή: θέματα γραφοπαθολογίας στη Δικαστική Γραφολογία – Η σταδιακή εξέλιξη της γραφής των παρκινσονικών ασθενών»

2012 Ρώμη - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο με θέμα «Γραφοπαθολογία και γραφολογική πραγματογνωμοσύνη»

2012 - Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop σε θέματα Γενικής Γραφολογίας

2012 - Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

2011 Ρώμη - Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Γραφολογίας Σεμινάριο: «Θέματα γραφοπαθολογίας στη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη»

2010 Mesagne / Brindisi – Ινστιτούτο Δικαστικής Γραφολογίας Συνέδριο με θέμα «Δικαστική και γραφολογική προσέγγιση των επίδικων εγγράφων»

2010 Πέζαρο – Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

2009 Πέζαρο – Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

2008 Πέζαρο – Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

2007 Πέζαρο – Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

2007 - Ιταλική Γραφολογική Ένωση Workshop Δικαστικής Γραφολογίας

Αρθρα – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Άρθρο στο site www.kefaloniapress.gr

Άρθρο στο site www.kefaloniapress.gr

Συνέντευξη για θέματα γραφολογίας στο κανάλι ALPHA – εκπομπή Νίκου Μάνεση

Συνέντευξη με θέμα ''Οι διαφορές μεταξύ της Δικαστικής Γραφολογίας και της Αναλυτικής Γραφολογίας''

Ένθετο HOME, εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, (Δημοσιογράφος: Γρηγόρης Χαλιακόπουλος).

Δημοσίευση της εισήγησης του συνεδρίου της Ρώμης (Οκτώβριος 2014) με θέμα ''Η πλαστογραφία της γραφής''

Άρθρο με τον τίτλο ''Η γραφή της ψυχής''

ένθετο Homme – συλλεκτική έκδοση της εφημερίδας "ΗΜΕΡΗΣΙΑ".

Άρθρο με τον τίτλο ''Γραφή και υπογραφή''

περιοδικό της ΟΤΟΕ "ΕΠΕΙΔΗ".

Άρθρο με τον τίτλο ''Το αποτύπωμα της υπογραφής πάνω σε μια λευκή σελίδα''

περιοδικό τέχνης και πολιτισμού "Μomento".

Άρθρο με τον τίτλο ''Η υπογραφή των σταρ''

περιοδικό "ΕΙΚΟΝΕΣ".

Άρθρο με τον τίτλο ''Ο άγραφος κόσμος των σταρ με την υπογραφή τους''

Άρθρο με τον τίτλο''Η γραφολογία στην Ελλάδα''

περιοδικό της Associazione Grafologica Italiana “Attualita Grafologica”.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

 • Εξέταση και διάγνωση γνησιότητας ή μη, γραφής, αριθμογραφής και υπογραφής σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές), ιδιωτικά συμφωνητικά, επιστολές αναγνώρισης χρέους κ.λπ.
 • Διαπίστωση γνησιότητας-πλαστότητας ιδιόγραφων διαθηκών.
 • Έρευνα και εντοπισμός του πλαστογράφου.
 • Ταυτοποίηση του γραφικού φορέα (γραφέα) ή του υπογραφικού φορέα σε ανώνυμα χειρόγραφα (ανωνυμογραφία).
 • Εξέταση και εντοπισμός του γραφικού και υπογραφικού φορέα σε περιπτώσεις ηθελημένης αλλοίωσης του γραφικού χαρακτήρα ή του υπογραφικού τύπου.

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

 • Διερεύνηση νόθευσης εγγράφων.
 • Εξέταση, αντιπαραβολή και διακρίβωση διαφορετικών γραφικών μέσων στο ίδιο έγγραφο.
 • Εξέταση εγγράφων και εντοπισμός στοιχείων που προήλθαν με φωτομεταφορά, σαρωτή (scanner), αλλεπάλληλες φωτοτυπίες κ.λπ.
 • Έρευνα και εντοπισμός αλληλουχίας χαράξεων σε αποτυπώσεις που τέμνονται μεταξύ τους (π.χ. εάν έχει γραφεί πρώτα το κείμενο και κατόπιν χαράχθηκε η υπογραφή, ή το αντίστροφο).
 • Έρευνα για τυχόν μεταγενέστερες προσθήκες σε έγγραφα.
 • Χρονικός προσδιορισμός γραπτού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 • Θέματα που εστιάζουν κυρίως στην παθολογική γραφή που παρουσιάζουν οι υπό διερεύνηση διαθήκες.
  Διαφοροποιήσεις στη γραφή, σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες (Πάρκινσον, γεροντική άνοια, Alzheimer, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.), χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Το Επιστημονικό Κέντρο Γραφολογικών Ερευνών παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα συνεργασίας με καθηγητές Δικαστικής Γραφολογίας πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και εξειδικευμένα κέντρα Γραφολογικών Ερευνών.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

 • Εξέταση και διάγνωση γνησιότητας ή μη, γραφής, αριθμογραφής και υπογραφής σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές), ιδιωτικά συμφωνητικά, επιστολές αναγνώρισης χρέους κ.λπ.
 • Διαπίστωση γνησιότητας-πλαστότητας ιδιόγραφων διαθηκών.
 • Έρευνα και εντοπισμός του πλαστογράφου.
 • Ταυτοποίηση του γραφικού φορέα (γραφέα) ή του υπογραφικού φορέα σε ανώνυμα χειρόγραφα (ανωνυμογραφία).

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ο μηχανισμός της γραφικής κίνησης είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ο οποίος απαιτεί τη συνεργία μεταξύ του νευρικού συστήματος και του συνόλου των μυών που άλλοτε ως αγωνιστές και άλλοτε ως ανταγωνιστές συντελούν στην εκτέλεση της γραφικής κινήσεως.

Ο αυτοματισμός και η ατομικότητα στη γραφή δημιουργούνται και αναπτύσσονται ως επίκτητα χαρακτηριστικά στα σχολικά πρότυπα της γραφής που έχει διδαχθεί κάθε άνθρωπος.

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

Ο μηχανισμός της γραφικής κίνησης είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ο οποίος απαιτεί τη συνεργία μεταξύ του νευρικού συστήματος και του συνόλου των μυών που άλλοτε ως αγωνιστές και άλλοτε ως ανταγωνιστές συντελούν στην εκτέλεση της γραφικής κινήσεως.

Ο αυτοματισμός και η ατομικότητα στη γραφή δημιουργούνται και αναπτύσσονται ως επίκτητα χαρακτηριστικά στα σχολικά πρότυπα της γραφής που έχει διδαχθεί κάθε άνθρωπος.

Μέσα από τα στοιχεία του αυτοματισμού παρατηρούμε τον γραφικό εθισμό και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη γραφή, ήτοι τα εξατομικευτικά και προσωποπαγή χαρακτηριστικά του γραφικού φορέα.

Οι χαρακτικές ιδιαιτερότητες όμως, δεν αφορούν μόνο στη μορφολογία των γραμμάτων, αλλά και στην οργάνωση της γραφής σε σχέση με το γραφικό πεδίο, στα γραφικά περιθώρια, στις μεσολεκτικές και μεσογραμματικές αποστάσεις, στην κλίση και στη διεύθυνση της γραφής, στο μέγεθος, καθώς και στον βαθμό συσταλτικής ή διασταλτικής χάραξης.

Ωστόσο πλην της δομής των γραμμάτων και των γραφομετρικών χαρακτηριστικών,  ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κίνηση με την οποία χαράσσεται η γραφή.

Στο σημείο αυτό  εντοπίζονται και τα μείζονα διαγνωστικά χαρακτηριστικά της γραφής που είναι η ταχύτητα, η χαρακτική πίεση, οι αυξομειώσεις στην κατανομή της στα διάφορα τμήματα, ήτοι τα γραφοκινητικά χαρακτηριστικά, καθώς και ο βαθμός χαρακτικής ευχέρειας και δεξιότητας που από κοινού συντελούν στη διαμόρφωση του ρυθμού και της φυσιογνωμίας της γραφής.

Στην περίπτωση των υπογραφών ο αυτοματισμός είναι ακόμη εντονότερος, με αποτέλεσμα το υπογραφικό σύμπλεγμα να εξετάζεται εξίσου ως μορφή και ως κίνηση.

Πράγματι, η υπογραφή (και η γραφή) δεν συνιστούν κάτι στατικό αλλά ένα δυναμικό φαινόμενο, και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με αυτή την αρχή. Η γραφολογική εξέταση θα πρέπει να εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στις γραφοκινητικές παραμέτρους και να μην περιορίζεται μόνο στη δομή και τη μορφολογία, όπως όριζε η καλλιγραφική μέθοδος εξέτασης. 

Η μορφή με την οποία ο κάθε άνθρωπος χαράσσει την υπογραφή του και το πλαίσιο εντός του οποίου αυτή ποικίλλει, αποτελούν τον υπογραφικό τύπο. Ο υπογραφικός τύπος διαμορφώνεται σταδιακά κατά την ενηλικίωση και αποκτά σταθερά χαρακτικά γνωρίσματα που προσδίδουν ατομικότητα στην υπογραφή, αντίστοιχη της προσωπικότητας του ατόμου.

Στον υπογραφικό τύπο καθώς και στον γραφικό χαρακτήρα, παρατηρούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συνάρτηση με τον ψυχισμό του ατόμου.

 

Η χάραξη των υπογραφικών σχημάτων συνιστά μία κίνηση έντονα προσωπική και μοναδική και διαφέρει από άτομο σε άτομο, όπως οι  εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις, ο τρόπος βάδισης, ο χαρακτήρας κ.λπ.

Στο αξίωμα της μοναδικότητας του υπογραφικού τύπου και του γραφικού χαρακτήρα βασίζεται η Δικαστική Γραφολογία και η διερευνητική διαδικασία, δια μέσου της οποίας εντοπίζονται τα ατομικά γραφολογικά χαρακτηριστικά και οι χαρακτικές ιδιαιτερότητες.

Ωστόσο η μοναδικότητα αυτή του γραφικού χαρακτήρα και του υπογραφικού τύπου είναι δυνατόν να επηρεασθούν και να αλλοιωθούν στο πλαίσιο ορισμένων ορίων, από πολυάριθμους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.

Οι ενδογενείς παράγοντες (καταστάσεις stress, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, φόβου, άγχους κ.λπ.) προκαλούν μεταβολές οι οποίες ορισμένες φορές όχι μόνο είναι εμφανέστατες, αλλά αναλόγως της έντασης και των μεταβολών που προκαλούνται, ενδεικτικές της συγκεκριμένης κατάστασης στην οποία ευρίσκετο το άτομο τη στιγμή που έγραφε ή έθετε την υπογραφή του.

Συγκεκριμένες ασθένειες δημιουργούν συγκεκριμένες μεταβολές στον γραφικό χαρακτήρα του ατόμου οι οποίες είναι χαρακτηριστικές και σταθερές, αναλόγως της φύσης της ασθένειας, στο βαθμό που να είναι δυνατή ακόμα και η διάγνωσή της από τα γραφολογικά ευρήματα. Άλλωστε με το αντικείμενο αυτό, δηλαδή με τη φυσιοπαθολογία της γραφικής κίνησης, ασχολείται η παθολογική γραφολογία η οποία μελετά τα παθολογικά ευρήματα της γραφής.

Τέλος, οι εξωγενείς παράγοντες, που είναι οι ακραίες θερμοκρασίες ή οι έντονες διαφορές θερμοκρασίας (εναλλαγές ψύχους – θερμότητας), το γραφικό υπόβαθρο, το γραφικό μέσο, το διαθέσιμο υπογραφικό ή γραφικό πεδίο, καθώς και η θέση και η στάση του γράφοντος, επηρεάζουν τη χαρακτική απεικόνιση της γραφής και της υπογραφής.

Αυτό που παραμένει όμως πάντοτε σταθερό στον υπογραφικό τύπο και στη γραφή, είναι η χαρακτική ιδιαιτερότητα  και ατομικότητα που πηγάζουν από το ψυχοσωματικό – διανοητικό σύνολο του ατόμου. Η εσωτερικότητα δε αυτή καθορίζει και διαμορφώνει τους χαρακτικούς σχηματισμούς και απεικονίζεται σε αυτούς ως προσωπικότητα αποτυπωμένη επί χάρτου.

ΓΡΑΦΟΣΚΟΠΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης τα υπό διερεύνηση θέματα κατά κανόνα προσεγγίζονται και επιλύονται με αμιγώς γραφολογική μεθοδολογία και κριτήρια, με τη χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, μακροφωτογραφίας κ.λπ. Ενίοτε όμως τα υπό έλεγχο έγγραφα χρήζουν περαιτέρω εργαστηριακής εξέτασης. 
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που το αντικείμενο διερεύνησης εστιάζει σε θέματα νόθευσης (αλλοίωση ψηφίων, απόκρυψη γραφής με διορθωτικό υγρό ή άλλα μέσα, επιχαράξεις, φωτομεταφορά, διαφορετικά γραφικά μέσα, διαφορετικές μελάνες, χρονικός προσδιορισμός εγγράφου κ.λπ.), ή όταν κατά τη γραφολογική εξέταση υποπέσουν στην αντίληψη του Δικ. Γραφολόγου ύποπτες ενδείξεις, τότε ο Γραφολόγος κατά την κρίση του προβαίνει στις κατάλληλες προς τούτο εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι γραφοσκοπικές εξετάσεις δεν αλλοιώνουν τα υπό έλεγχο στοιχεία και διενεργούνται επί των πρωτοτύπων εγγράφων.

Κωνοσκοπική ολογραφία – μικροπροφιλομετρική ανάλυση
Με την μέθοδο αυτή ελέγχεται η χρονική σειρά χάραξης στο σημείο συνάντησης (crossing point) μεταξύ δύο γραφικών μέσων ή μεταξύ ενός γραφικού μέσου και των χαρακτήρων που έχουν αποτυπωθεί με εκτυπωτή.
Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται όταν ζητείται από τον Δικ. Γραφολόγο να αποφανθεί εάν έχει χαραχθεί πρώτα το κείμενο (χειρόγραφο ή από εκτυπωτή), και μετά η υπογραφή ή το αντίστροφο. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να εντοπίζεται ένα κοινό σημείο τομής (crossing point) μεταξύ δύο χαράξεων (γραφής και υπογραφής).
Η μέθοδος αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι το γραφικό μέσο λόγω της πίεσης που εξασκείται σε αυτό από το χέρι, με τη σειρά του παραμορφώνει και αυτό την επιφάνεια του χαρτιού, δημιουργώντας μία αυλάκωση. Το βάθος και το πλάτος των αυλακώσεων καθίσταται μετρήσιμο μέγεθος με τρισδιάστατο σαρωτή, με αποτέλεσμα να διακριβώνεται ποια χάραξη υπέρκειται ή υπόκειται της άλλης. Συνεπώς το 3D scanner περιγράφει την παραμόρφωση (αυλακώσεις) στο σημείο τομής (crossing point).
Το 3D scanner σαρώνει καθέτως ως νέφος σημείων το επιλεγμένο τμήμα και υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια την απόσταση των κροσσών laser από το σημείο εκπομπής στο επιλεγμένο τμήμα του εγγράφου. Οι μετρήσεις αυτές καταγράφονται και τέλος αποτυπώνονται σε γραφική ανάλυση της τάξης του μm και του nm.
Επιπλέον η μέθοδος αυτή παρέχει πληροφορίες και ως προς την κατανομή της χαρακτικής πίεσης στα διάφορα τμήματα μίας χάραξης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, είναι εντυπωσιακά.

Μικροσκόπιο MSM
Το μικροσκόπιο MSM παρέχει δυνατότητες μεγέθυνσης από 40x έως 140x και επιτρέπει εξετάσεις σε ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού στο ορατό φάσμα, στο υπέρυθρο NIR και στο υπεριώδες UV.
Πέραν της ικανοποιητικής μεγέθυνσης που προσφέρει το μικροσκόπιο αυτό, επιτρέπει επιπλέον την εξέταση και τον διαχωρισμό διαφορετικών μελανών που συνυπάρχουν σε μία χάραξη, καθώς και την αποκάλυψη υδατογραφημάτων ή άλλων κρυφών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει το έγγραφο.
Στην προσπάθεια νόθευσης ενός εγγράφου, π.χ. αλλαγή του ποσού σε ένα αξιόγραφο, ο πλαστογράφος επιλέγει γραφικό μέσο μελάνης ανάλογης απόχρωσης με αυτήν του πρωτογενούς γραφικού μέσου. Συνεπώς στο ορατό φάσμα είναι δύσκολο να εντοπισθεί αλλά και να αποδειχθεί η πρόσθετη χάραξη κατά τρόπο αντικειμενικό και πειστικό.
Εν αντιθέσει στο υπέρυθρο φάσμα, δεδομένης της διαφορετικής χημικής σύστασης των μελανών, αυτές αποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο και έτσι αποδεικνύεται η διαφοροποίησή τους.
Με την ως άνω εξέταση επιτυγχάνεται επίσης και η αποκάλυψη πρωτογενούς γραφής που έχει σβηστεί με άλλο γραφικό μέσο.

VSC – Φασματοσκοπική σύγκριση
Η συσκευή φασματοσκοπικής σύγκρισης καθιστά ευχερή τον εντοπισμό διαφορετικών μελανών. Οι αρχές λειτουργίας της και τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με τα προαναφερόμενα στο μικροσκόπιο MSN αλλά με μεγαλύτερες δυνατότητες, καθώς πλην του υπέρυθρου και υπεριώδους φάσματος λειτουργεί και με υπέρυθρο φθορισμό.

Φασματοσκοπία Raman – Δονητική φασματοσκοπία
Η φασματοσκοπία Raman εδράζεται στην αλληλεπίδραση μονοχρωματικής ακτινοβολίας και ύλης. Η συχνότητα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας είναι διαφορετική από την αντίστοιχη της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η φασματοσκοπία Raman εκτός από την ευρεία χρήση που έχει σε βιομηχανικές εφαρμογές, συνεισφέρει και στην εξέταση εγγράφων, επιτυγχάνοντας ταυτοποίηση ή διαφοροποίηση μελανών.

 

 

Ηλεκτροστατική συσκευή ανίχνευσης ESDA
Η ηλεκτροστατική συσκευή ανίχνευσης επιτρέπει τον εντοπισμό ιχνών λανθάνουσας γραφής. Η πίεση που ασκείται από το χέρι στο γραφικό μέσο, μεταφέρεται στο χαρτί με τη δημιουργία αυλακώσεων. Οι αυλακώσεις αυτές (αναλόγως και της έντασης της χαρακτικής πίεσης) αφήνουν ίχνη και στα φύλλα του χαρτιού, που υπόκεινται του πρώτου φύλλου.
Κατά συνέπεια η συσκευή αυτή αφενός συνεισφέρει στη δυνατότητα ανάγνωσης λανθάνουσας γραφής, αφετέρου και στη χρονική αλληλουχία χάραξης των γραφών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΓΡΑΦΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Η Ιατρική Γραφολογία ή Γραφοπαθολογία διερευνά ,καταγράφει και κατηγοριοποιεί  τις αλλοιώσεις σε μορφολογικό, γραφοκινητικό και ποιοτικό επίπεδο που υπόκειται η γραφή ασθενών που νοσούν από συγκεκριμένες ασθένειες με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εικόνα της γραφής τους λόγω της μεταβολής της χαρακτικής τους ικανότητας.

Για τον γραφολόγο η εξέταση της γραφής και των υπογραφών δεν περιορίζεται μόνο στη μορφή, αλλά εστιάζει και στην κίνηση που παρήγαγε τις χαράξεις. Η μορφή είναι το αποτέλεσμα της κίνησης.
Η αιτία που αποτυπώνονται οι εκάστοτε γραμματικοί και υπογραφικοί σχηματισμοί παραμένει πάντοτε η κίνηση του γραφικού μέσου όπως αυτό καθοδηγείται από το χέρι.

Τα κινητικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού καταλήγουν στις συσπάσεις των μυών, οι οποίοι παράγουν τις κινήσεις. Οι εκούσιες κινήσεις που είναι και οι πιο σύνθετες, απαιτούν τον ακριβή συντονισμό της ταυτόχρονης δραστηριότητας πολλών κινητικών οδών. Ορισμένες λειτουργίες των κινητικών συστημάτων και η διαταραχή τους από ασθένειες, είναι γνωστές σήμερα στο επίπεδο της Βιοχημείας. Επί παραδείγματι, η νόσος Πάρκινσον οφείλεται στη δυσλειτουργία των συστημάτων των νευρικών διαβιβαστών, ενώ τα συμπτώματα της νόσου Huntington οφείλονται σε μία μετάλλαξη.

Οι κινήσεις ελέγχονται από τα κινητικά συστήματα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού που μεταξύ άλλων κινήσεων μας επιτρέπουν να κινούμε και τα άκρα.

Η ευκινησία και ο βαθμός δεξιότητας που απαιτεί η γραφή, αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες των κινητικών συστημάτων να σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να εκτελούν κινήσεις. Η κινητική διεργασία αρχίζει από μία εσωτερική αναπαράσταση, μία εικόνα δηλαδή του επιθυμητού αποτελέσματος της κίνησης. Το σήμα της έντασης της μυϊκής σύσπασης καθορίζεται και μεταδίδεται με τον ρυθμό εκπόλωσης επί μέρους κινητικών νευρώνων.
Η ακρίβεια της κίνησης, δηλαδή το πόσο πλησιάζει η κίνηση στο επιλεγμένο σημείο του χώρου, εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης. Η ικανότητα οργάνωσης σύνθετων κινήσεων και εκτέλεσης λεπτών κινήσεων με ακρίβεια, όπως απαιτείται και για τη γραφή, προέρχεται από τις κινητικές περιοχές του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

Η παρεγκεφαλίδα ρυθμίζει τις κινήσεις έμμεσα. Βλάβες της παρεγκεφαλίδας δεν προκαλούν παράλυση αλλά καταργούν τον συντονισμό κινήσεων των άκρων και μειώνουν τον μυϊκό τόνο, οδηγώντας στην αταξία. Εν αντιθέσει οι βλάβες του κινητικού φλοιού μειώνουν τη δύναμη, την ταχύτητα της κίνησης και ελαττώνουν την ικανότητα σύσπασης επί μέρους μυών.

Τέλος, τα βασικά γάγγλια διευκολύνουν επιλεκτικά διάφορες κινήσεις, παρεμβαίνοντας στην επεξεργασία πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό αυτόματων κινήσεων και για την οργάνωση συνδυασμένων προσαρμογών της στάσης του σώματος.

Συνεπώς συγκεκριμένες ασθένειες κατά κανόνα νευρολογικής φύσης, συγκεκριμένες ουσίες (αλκοόλ, φάρμακα κ.λπ.), ατυχήματα αλλά και ασθένειες που επηρεάζουν με την ευρύτερη έννοια την κινητικότητα των άκρων, αναπόφευκτα επηρεάζουν τη χαρακτική ικανότητα και τον βαθμό χαρακτικής δεξιότητας και ποιότητας της γραφής. 

Καταστάσεις και ασθένειες που έχουν ήδη μελετηθεί και έχουν καταγραφεί τα ιδιαίτερα γραφοπαθολογικά ευρήματα που τις χαρακτηρίζουν

 • Γήρας
 • Ανοϊκό σύνδρομο, συμπεριλαμβανομένης και της νόσου Alzheimer
 • Nόσος του Huntington
 • Νόσος Parkinson
 • Χ.Α.Π. (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
 • Αρτηριοσκλήρυνση
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Χρόνιος αλκοολισμός
 • Παρενέργειες συγκεκριμένων φαρμάκων
 • Ραδιοθεραπεία
 • Τετραπληγία
 • Ημιπληγία κ.λπ.

Επικοινωνια